За сумарною масою приплоду

2.23. Вихід туші – це:

-Відношення маси туші (кг) до її довжини (см) у відсотках;

-М’язова і сполучна тканина з жировим накопиченням на кістках;

-Маса туші + маса внутрішнього сала;

-Відношення забійної маси до передзабійної виражене у %;

+Відношення маси туші до передзабійної маси, виражене у %.

2.24. Мускульна тканина в тушах великої рогатої худоби займає _____%.

Більше 70

2.25. Віковий період найбільшого нарощування м’язової тканини такий:

-до 6 міс.;

+до 12 міс.;

-з 12 до 18 міс.

2.26. Вирізка – це:

-Відношення маси туші (кг) до її довжини (см) у %;

-Маса тварини після 24-годинної голодної витримки без вмісту шлунково-кишкового тракту і сечового міхура;

-Жир сорочковий, навколо нирковий, шлунковий;

+Це клубово-поперековий м’яз За сумарною масою приплоду;

-М’ясо без кісток і сухожилок.

2.27. Оптимальний варіант живої маси, віку першого плідного осіменіння та першого отелення маток великої рогатої худоби такий:

Варіант Ознака
Жива маса, % від маси дорослої худоби Вік першого плідного осіменіння, міс. Вік першого отелення
20-24 29-33
70-75 15-18 24-27
14-16 23-25

2.28. Оптимальний варіант величини показників відтворної здатності молочних корів такий:

Показник Варіант
А Б В
1. Запліднюваність після першого осіменіння, %: -корів 60 і більше
2. Індекс осіменіння 1,3-1,5 2,0 2,5
3. Коефіцієнт відтворної здатності 0,85 0,75 0,35-1
4. Індекс плодючості (за Дохі) 41 і більше

Б

2.29. Інтенсивність використання корів характеризують такі показники (3 елементи):

-коефіцієнт постійності лактації;

+коефіцієнт молочності;

-надій на середньорічну корову;

+витрати корму на 1 кг/ц молока;

+оплата корму молоком;

2.30. Вміст За сумарною масою приплоду жиру в останніх порціях молока разового удою такий:

-0,5;

-1;

-2;

+9;

-3.

2.31. Молоко вважається анормальним з умістом таких речовин:

+з збільшеним умістом соматичних клітин;

-з збільшеним умістом вітамінів, мінеральних речовин;

-молоко нормального складу.

2.32. Нормалізація молока проводиться з такою метою:

-для збільшення або підвищення вмісту білка в сировині;

-для збільшення вітамінів у молоці;

-для зниження або підвищення вмісту мінеральних речовин;

-для зниження або підвищення вмісту сухого знежиреного молочного залишку;

+для зниження або підвищення вмісту жиру в сировині.

2.33. Основними методами визначення вгодованості забійних тварин є (2 елементи):

-за формою тіла;

-за ступенем розвитку м′язової тканини;

-за ступенем виступання остистих відростків і ребер;

+промацуванням;

-ступінь виступання За сумарною масою приплоду маклоків;

+окомірний;

-за допомогою приладів;

-за допомогою промірів.

2.34. При виникненні суперечок щодо правильності визначення категорії вгодованості забійних тварин питання вирішують:

-шляхом проведення їх зважування;

+шляхом проведення їх контрольного забою;

-шляхом взяття промірів.

2.35. Відбиток клейма на туші означає (2 елементи):

-вік;

-стать;+вгодованість;

+ветсаногляд;

-вид м′яса.

2.36. Залозистими клітинами вимені синтезуються такі речовини (3 елементи):

+жир;

+лактоза;

+казеїн;

-глобулін;

-мінеральні солі;

-вітаміни.

2.37. Назвати складові міжотільного періоду корів:

-сервіс-період і лактація;

+лактація і сухостійний період;

-ембріональний і сервіс-період;

-тільність і сухостійний період.

2.38. Найбільше впливають на відтворну здатність корів (2 елементи):

-тривалість сухостійного періоду;

+тривалість міжотільного періоду;

+тривалість сервіс-періоду;

-оцінювання за власною продуктивністю.

2.39. Вказати особливості За сумарною масою приплоду організації відтворення в інтенсивному молочному скотарстві (3 елементи):

+цілорічні отелення;

-сезонні отелення (лютий, березень);

-природнє парування, інколи штучне осіменіння;

+штучне осіменіння;

+осіменіння протягом року;

-проведення парувальної компанії (травень-червень).

2.40. Вказати нормальну тривалість родів великої рогатої худоби:

-10-15 хвилин;

-3-8 хвилин;

-5-6 годин;

+0,5-4 години;

-6,5-7 годин.

2.41. Назвати причини природженої неплідності тварин (2 елементи):

+Інфантилізм;

+Фримартинізм;

-Неповноцінна годівля;

-Вік тварин;

-Технологія осіменіння.

МОДУЛЬ 3

Селекційно-племінна робота

3.1. Термін "спадковість" має таке визначення:

-Тенденція повернення ознак до середніх; -Здатність тварин стійко передавати свої якості потомству; -Форма реалізації в потомстві одного покоління генетичної інформації батьків у різному віці чи за зміни умов середовища; -Установлює взаємозалежність ознак; +Частина загальної фенотипової За сумарною масою приплоду мінливості, обумовленої генетичними відмінностями.

3.2. Генотиповий добір має таке визначення:

-Добір ведеться за індивідуальними показниками тварин: продуктивністю, екстер’єром і конституцією, загальним розвитком; -Добір тварин, що найбільшою мірою відповідають умовам їхнього використання; -Закріплення в організмі не окремих позитивних ознак, а стабілізацію загального типу, властивому обраному напряму продуктивності; + Включає оцінювання тварин за походженням і за якістю нащадків; - Ґрунтується на законі співвідносної мінливості.

3.3. Промислове схрещення – це:

-Застосовують тоді, коли існуюча порода за своїми ознаками відповідає вимогам, але потребує поліпшення окремих ознак; -Використовують тварин двох чи більшої кількості порід для одержання потомства, що поєднує їхні позитивні особливості; -Застосовується для одержання ефекту гетерозису; +Малопродуктивних маток однієї За сумарною масою приплоду породи схрещують у низці поколінь з плідниками іншої високопродуктивної породи.

3.4. Умови, які дають можливість застосування чистопородного методу розведення у скотарстві такі (2 елементи):

+наявність чистопородних плідників визначеної породи;

-наявність 2-х порідних маток;

+наявність чистопорідних маток;

-наявність помісних плідників першого та другого покоління.

3.5. Можливі наслідки близькоспорідненого спарування, що виявляються у зниженні життєвої плідності, продуктивності, конституціональної міцності називають ___________.

Інбредна депресія

3.6. Основними показниками молочної продуктивності корів під час бонітування є такі (2 елементи):

-надій за лактацію;

+ молочний жир за лактацію;

-молочний білок за перші 305 днів, або скорочену лактацію;

+сумарна кількість молочного жиру та молочний білок за перші 305 днів, або скорочену лактацію;

-надій за перші 305 днів За сумарною масою приплоду лактації.

3.7. Коровам молочних та комбінованих порід присвоюють розряд племінної цінності "Екстра", якщо вони:

-мають дочок класу еліта-рекорд;

-походять від батьків-поліпшувачів;

+ мають клас еліта-рекорд з довічним надоєм 50000 і більше кг;

- на 50% перевищують стандарт породи за надоєм.

3.8. Згідно з інструкцією з бонітування молочних і комбінованих порід поголів’я бугаїв бонітують у такі терміни:

-Після закінчення чергової лактації; -Після закінчення повновікової лактації; -За прогнозом молочної продуктивності; -З 6-місячного віку; + У віці 18 місяців та у 2-5 років на дату народження.

3.9. Визначення швидкості молоковиділення у первісток проводять

на ____ місяці лактації.

2-3

3.10. Оптимальна відстань від дна вим’я до підлоги у корів, придатних до За сумарною масою приплоду машинного доїння:

-30-40 см;

+45-50 см;

-55-60 см;

-60-70 см;

-75-80 см.

3.11. Виразність породних рис, це _________________.

породність

3.12. Із переліку ознак зазначте ті, які характеризують морфологічні властивості вим’я такі (2 елементи) :

-Величина разового надою; +Форма вим’я; +Обхват вим’я; - Тривалість доїння; - Інтенсивність молоко виділення.

3.13. Ремонтних бугайців молочних порід ставлять на перевірку та оцінювання з ____ місячного віку.

10-12

3.14. Перше бонітування племінного молодняку молочних та комбінованих порід проводять у _____ місячному віці.

3.15. Основними ознаками під час визначення комплексного класу бугаїв-плідників молочних та комбінованих порід є (3 елементи):

-Молочна продуктивність; +Тип будови тіла; +Жива маса; -Інтенсивність молоковіддачі; +Походження;

3.16. Із наведеного переліку ознак продуктивності молочної худоби мають відносно високий рівень спадковості За сумарною масою приплоду наступні (3 елементи):

-надій за лактацію;

+ вміст жиру в молоці;

+ вміст білка в молоці;

- сталість лактаційної кривої;

+ інтенсивність видоювання;

- витрати корму на одиницю продукції.

3.17. До селекційних методів створення худоби бажаного типу відносять такі (3 елементи):

+Методи розведення; -Вирощування молодняку; -Системи утримання і годівлі; +Відбір; +Добір; -Роздоювання корів.

3.18. Телят після народження нумерують у такі терміни:

-не раніше ніж через 5 діб;

+ у першу добу;

-не пізніше ніж через 30 днів;

- наприкінці молочного періоду.

3.19. В основу діючої інструкції з оцінювання бугаїв-плідників покладено такий метод:

- дочки – стандарт породи;

+дочки-ровесниці;

-дочки-матері;

-дочки – середнє по стаду;

-дочки-дочки інших бугаїв, яких оцінювали одночасно За сумарною масою приплоду в однакових умовах.

3.20. Основні ознаки, за якими встановлюють комплексний клас

племінних бугайців та теличок молочних і комбінованих порід такі (3 елементи):

- продуктивність матері за вищу лактацію;

+походження;

+тип будови тіла;

-величина основних промірів;

+жива маса до стандарту породи, %.

3.21. Основні ознаки, за якими встановлюють комплексний клас племінних бугаїв молочних і комбінованих порід наступні (3 елементи):

-висота в холці;

+тип будови тіла;

+жива маса до стандарту породи, %;

-жива маса при народженні;

+інтенсивність росту;

-продуктивність матері за найвищою лактацією;

3.22. Основні ознаки, за якими встановлюють комплексний клас корів молочних і комбінованих порід (3 елементи):

-надій за найвищу лактацію;

+сумарна кількість молочного жиру і білка до стандарту породи;

+кількість молочного жиру За сумарною масою приплоду до стандарту породи;

-висота в холці;

+тип будови тіла;

-жива маса до стандарту породи;

-найвища продуктивність матері;

3.23. Однорідний підбір має таке визначення:

-Обґрунтоване закріплення плідників до кожної матки; - Коли до групи маток добирають основного резервного плідника; + Підбір з вираховуванням спорідненості між тваринами; - Підбір маток і плідників, несхожих за основними ознаками відбору.

3.24. Посилення життєздатності, підвищення міцності, витривалості і продуктивності потомства, отриманого в результаті схрещування споріднених, вирощених у різних умовах особин, одержало назву _____________.

Гетерозис

3.25. Зазначте розподіл корів на групи після бонітування (3 елементи):

+селекційне ядро;

+виробнича група. ;

+корови, що підлягають вибракуванню або ви ранжируванню;

-ялові корови.

3.26. Система ведення племінної роботи За сумарною масою приплоду з великими масивами худоби

в масштабах цілих порід це _______________.

Великомасштабна селекція

3.27. Зміна племінної цінності, що виникла в результаті переміщення тварин з одних умов середовища в інше за одиницю часу називають_____________.


documentadmfsej.html
documentadmfzor.html
documentadmggyz.html
documentadmgojh.html
documentadmgvtp.html
Документ За сумарною масою приплоду